Investování přes hedge fond

Hedge fondy představují kolektivní formu investování podobně jako klasické podílové fondy, se kterými má již většina z nás zkušenost. Je to speciální typ fondu určený pro kvalifikované investory a nepodléhá téměř žádné regulaci, proto mohou investovat svěřené prostředky i do vysoce rizikových transakcí. Název „hedge funds“ pochází ze slova hedging (zajišťování), protože téměř každý fond obchoduje se zajišťovacími deriváty. Hedge fond si může založit v podstatě kdokoli, jediné, co potřebujete je licence. Můžete s tím dokonce začít i v případě, že nemáte žádnou zkušenost se správou peněz – říká se tomu volný vstup na trh.

hedge fond

Víte, co je hedge fond?

Exkluzivní hedge fond

Hedge fond má často ve svých pravidlech možnost provádět složité finanční operace, které kombinují různé investiční strategie v současných dlouhých i krátkých pozicích na běžných i derivátových trzích v různých regionech po celém světě. Hedge fondy podobně jako i podílové fondy musí při získávání klientských prostředků dodržovat určité postupy a pravidla dané literou zákona v zemi jeho regulace. Ve světě financí patří hedge fondům nálepka exkluzivity a jsou většinou přístupné jen tím nejbohatším klientům, zatímco pro běžné investory jsou prakticky nedostupné. Hedge fondy se od klasických podílových fondů liší hlavně tím, že regulátorní orgány příliš nezavazují prostor pro jejich investice, což vede k vysoké flexibilitě investičních strategií.

Hedge fond a investiční možnosti

Jednou z největších výhod, které hedge fondy nabízejí, jsou jejich investiční možnosti. Zatímco podílové fondy musí mít ve svých statutech definováno zaměření a tomu podřizovat své investiční strategie, hedge fondy takto limitované nejsou. Složení jejich portfolia může být v jakémkoliv čase investované v libovolném poměru do jakýchkoliv nástrojů finančního trhu (cenné papíry, akce, dluhopisy …) a díky tomu mohou lépe reagovat na jeho výkyvy. Kromě toho hedge fond může využívat takzvaný prodej na krátko (short selling) nebo různé opční strategie, čímž dokáže pro podílníky vydělávat i když trhy klesají. Více info najdete i ZDE.

 

Napsat komentář