Investování přes hedge fond

hedge fond

Hedge fondy představují kolektivní formu investování podobně jako klasické podílové fondy, se kterými má již většina z nás zkušenost. Je to speciální typ fondu určený pro kvalifikované investory a nepodléhá téměř žádné regulaci, proto mohou investovat svěřené prostředky i do vysoce rizikových transakcí. Název „hedge funds“ pochází ze slova hedging (zajišťování), protože téměř každý fond obchoduje se zajišťovacími deriváty. Hedge

Přečtěte si více