Přístupnější offshore účet díky internetbankingu

Mnoho lidí sdílí jeden a tentýž názor. Spoléhat se na majetek uložený v nějaké bankovní instituci čistě jen v jednom státě není rozumné. Hlavně bohatší skupiny lidí velmi vhodně a často využívají možnost uložit si své finance a majetek do zahraničních států. Ty jsou známé jako offshore země. Jaké jsou možnosti, rizika a výhody offshore účtu podnikatelských a finančních struktur?

offshore účet

Díky internetbankingu je offshore účet mnohem přístupnější.

Offshore společnost, offshore účet a offshore bankovnictví

Důvodů, proč si založit a využívat možnosti offshore společnosti je několik. V souvislosti s rodinným plánováním stojí za zmínku vedení bankovních účtů v offshore finančních domech, držení majetku v offshore jurisdikcích nebo registrace lodí nebo plachetnic. Pokud se někdo rozhodne pro vyvíjení jakékoli činnosti týkající se majetku v offshore jurisdikci, je třeba si předem shrnout výhody a nevýhody v konkrétní offshore zemi. Je vhodné vytvořit si žebříček jednotlivých zemí. Jde o zohlednění daňové zátěže, administrativních nákladů a jiných poplatků. Rozhodujícím faktorem při využívání offshore účtu může být také úřední jazyk v zemi nebo vzdálenost offshore banky od našeho trvalého sídla.

offshore účet

S offshore účtem máte, mimo jiné, lehký přístup ke svým finančním prostředkům.

Jaké jsou výhody offshore účtu?

Offshore banka je banka nacházející se mimo bydliště ukladatele. Obvykle v nízké daňové pravomoci v tzv. daňovém ráji. Ten poskytuje mnoho finančních a právních výhod. Patří mezi ně hlavně větší soukromí a zachování bankovního tajemství, žádné nebo jen nízké zdanění vkladů a snadný přístup ke svým prostředkům. Offshore banky mohou klidně pro někoho představovat možnost přemístit finanční aktiva do politicky a ekonomicky stabilnějšího prostředí. Bude to výhodné zejména pro takové subjekty, které sídlí, případně jejich finanční majetek se nachází v politicky nebo finančně nestabilní zemi. Uložením finančních prostředků na offshore účet se lze vyhnout zmrazení nebo zabavení účtu. Některé offshore banky mohou operovat s nižšími náklady. Tak existuje prostor pro poskytnutí vyšších úrokových sazeb na offshore účtu, než jaké jsou dostupné v domovské zemi majitele offshore účtu.

Napsat komentář