Zbraně a zásady správné a bezpečné střelby

Každá jedna zbraň, případně i několik zbraní, které vlastníte, ať už za účelem sebeobrany nebo pro sportovní či lovecký účel, vyžadují speciální péči a maximálně bezpečné zacházení. Správná péče o zbraně prodlužuje nejen jejich životnost a funkčnost, ale má výrazný podíl i na spolehlivosti a, samozřejmě, i bezpečnosti zbraně a každé (byť nepatrné) zanedbání péče či údržby střelných zbraní lze majiteli v nejnevhodnější chvíli velmi nepříjemně vymstít. Prvním předpokladem pro správnou a bezpečnou střelbu či manipulaci se zbraní je tedy vždy pravidelná kontrola a precizní údržba.

zbraně

Zbraně pouze pro držitele zbrojního průkazu

Jak správně a bezpečně používat zbraně?

Každá manipulace se zbraní vyžaduje plné soustředění a jasnou mysl, takže v žádném případě je nepoužíváme pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a ani v silném emočním vypětí a rozrušení. Se zbraní nakládáme vždy jako s nabitou, a proto nikdy ani jen ze žertu nemíříme zbraní na sebe či jiné osoby. Před použitím stav a funkčnost vždy důkladně zkontrolujeme a dbáme na dodržování předpisů a pokynů dané střelnice nebo jiného prostoru, kde střelba probíhá. Po ukončení střelby zbraň nenecháváme nikdy volně položenou, ale odkládáme ji do pouzdra nebo na místo k tomu určené.

zbraně

I nože jsou zbraně

Používání zbraně a zásady přesné střelby

Správné používání zbraní a ovládání základních pravidel či zásad přesné střelby je vždy o správném postoji střelce, dobrém a přesném míření a ovládání spouště. Správný postoj při střelbě je ten, ve kterém se cítí střelec nejpřirozeněji (v žádném případě ne strnule a křečovitě), ať už je to v leže, ve stoje nebo vkleče. Důležité je i následné správné zamíření, ustálení a docílení, které by však nemělo trvat déle než 5 až 7 sekund, aby se svaly i zrak příliš neprepínali a neunavili. Klidný dech a dokonalé ovládání spouště jsou dalšími důležitými faktory úspěšné a přesné střelby.

Napsat komentář