Expanzní zbraně a změny, které s nimi souvisejí

Expanzní zbraň je dlouhá zbraň zkonstruována výhradně pro použití střeliva určeného do expanzních zbraní, vylučující použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou s výjimkou nábojek s granulemi. Takové zbraně byly dosud dostupné pro každého, kdo měl více než 18 let, ale po tragických událostech ve světě zavedlo nové zákony, které držení expanzní zbraně trochu omezili.

expanzné zbrane

Expanzní zbraň špagin PPSH 41

Proč jsou expanzní zbraně nebezpečné?

Nevýhodou těchto zbraní je, že se dají snadno zneužít, a to hlavně dvěma způsoby. Prvním je zastrašování pomocí těchto zbraní, které od originálních ostrých rozezná jen specialista a i to jen těžko na první pohled. Druhý případ je již o něco nebezpečnější a jde o úpravu expanzních zbraní zpět na ostré. Odstranění kolíků z hlavně sice není nic jednoduché, ale v případě úspěšného počínání se dostává ostrá zbraň do nesprávných rukou.

Hlavním cílem je zamezit masivnímu šíření

O úpravách zákonů se uvažovalo a hovořilo již delší dobu a poslední události byly jen spouštěcím mechanismem k nastolení jistých změn. Prioritou bylo zavedení evidence, ve které budou osobní údaje o těch, kteří vlastní expanzní zbraně. Novela se také bude týkat zvyšování kompetencí policejního sboru. Policie bude mít právo zadržovat expanzní zbraně v případech, pokud půjde o ohrožení života nebo zdraví, a také v případě pochybností o zdravotní, psychické nebo odborné způsobilosti držitele zbraně.

expanzní zbraně

Pistole z občanské války

Na expanzní zbraně budou připadat průkazy

Každý, kdo si pořídí expanzní zbraň, bude podle nového zákona povinen ji registrovat na policii. Tam bude vlastníkovi vydán standardní průkaz, tak pro zbraně z ostatních skupin. Tyto průkazy budou mít za úkol zvýšit přehled o pohybech zbraní. Nejdůležitější novinkou je však to, že se opět ruší prodej expanzních zbraní přes internet. Už jen to, že to bylo povoleno, označili politici za velkou chybu. Přes internet nebo na dálku si budete moci pořídit expanzní zbraně pouze v případě, že na obou stranách transferu budou držitelé zbrojního průkazu, případně jednomu členovi bude stačit podnikatelské oprávnění. Více o zbraních i ZDE.

Napsat komentář